Algemene voorwaarden

1.Verkoper identificatie


Gravitex Ltd.

UNIT 3D NORTH POINT HOUSE

NORTH POINT BUSINESS PARK

NEW MALLOW ROAD

CORK, T23 AT2P, IRELAND

 

Bedrijfsnummer: 650097

Tel: +353 016 856 081

e-mail: sales@quadaccessoires.be

 

2.Toepassing van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Wanneer een klant een bestelling plaatst, houdt dit in dat hij/ zij akkoord gaat met het geheel van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

3.Geldigheid van de aanbiedingen

 

Onze aanbiedingen gelden alleen voor klanten die over een adres in België beschikken. De artikelen die op de website getoond worden, zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien er toch geld geïnd wordt voor de bestelling van een artikel dat niet meer op voorraad is, dan verbindt QUADACCESSOIRES.BE zich ertoe om de Klant terug te betalen binnen 14 dagen. QUADACCESSOIRES.BE verbindt zich ertoe om de Klant die een artikel bestelde dat niet meer op voorraad is per e-mail te verwittigen.

 

4.Weergave van de artikelen

 

De artikelen die te koop worden aangeboden worden steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beschreven en voorgesteld. Indien er zich echter toch verschillen of fouten voordoen wat deze voorstelling betreft, dan kan QUADACCESSOIRES.BE hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

 

5.Prijs van de artikelen

 

De prijzen worden weergegeven in euro inclusief BTW. De BTW-waarde wordt weergegeven wanneer de Klant een artikel selecteert. Indien de BTW-waarde aangepast wordt, dan kunnen deze wijzigingen worden doorgevoerd zonder dat de klant hier over geïnformeerd wordt. QUADACCESSOIRES.BE schrijft zich het recht toe om de prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar op het ogenblik van bestellen wordt de actuele prijs inclusief BTW weergegeven.

 

Bestelling en beveiligde betaling

 

6.1 : Betaling
De klant bevestigt zijn of haar bestelling zoals hieronder beschreven. Door deze bevestiging verklaart de klant zich akkoord met onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. De klant die geïnteresseerd is in een artikel dat te zien is op QUADACCESSOIRES.BE, volgt de onderstaande procedure om zijn of haar bestelling te plaatsen. Na op de knop "bevestigen" te hebben geklikt en na controle van de bestelling (kleur, aantal, maat, prijs, enz...), bevestigt de klant zijn of haar keuze van geselecteerde producten door te klikken. Als de klant gebruik maakt van een speciale aanbieding, dient de klant van te voren de verstrekte code in het daarvoor bestemde veld in te voeren. Bij de eerste bestelling dient de klant een formulier in te vullen met de volgende gegevens: titel, achternaam, voornaam, volledig leveradres, e-mail, geboortedatum, telefoonnummer. Op dat moment creëert de klant ook zijn wachtwoord. De klant heeft de mogelijkheid om via een creditcard direct op de site te betalen. Nadat de klant de betalingswijze heeft bevestigd, bevestigt de klant definitief en onherroepelijk de bestelling, zoals hieronder aangegeven.

6.2 Betalingswijzen in België

Betaling op de site met creditcard:

          Visa of Mastercard De klant bevestigt het lever- en factuuradres, het product en de totale prijs. De klant geeft het nummer van zijn creditcard door evenals de vervaldatum en de CVC-code. De klant bevestigt uiteindelijk zijn bestelling door op de knop "Bevestigen" te klikken.

Betaling met American Express:

         QUADACCESSOIRES.BE accepteert de American Express-kaart.

Betaling met Paypal:

         Met PayPal worden uw financiële gegevens nooit doorgegeven aan QUADACCESSOIRES.BE. Paypal codeert en beschermt het nummer van uw kaart voor eens en voor altijd. Betaal online bij QUADACCESSOIRES.BE door gewoonweg uw e-mailadres en uw wachtwoord in te voeren.

Betaling via bankoverschrijving:

        U kiest voor "bankoverschrijving" op de betaalpagina en klikt in rubriek 5 op "Bevestigen". U krijgt vervolgens een e-mail met de nodige informatie om de overschrijving te volmaken. Het unieke referentienummer is heel belangrijke informatie voor ons. We starten met de verwerking van uw bestelling zodra we de betaling ontvangen hebben. Dit duurt doorgaans 5 werkdagen omdat het een Europese overschrijving betreft.

6.3: Niet of niet tijdig betalen
 QUADACCESSOIRES.BE behoudt zich het recht voor om te weigeren een levering of een bestelling uit te voeren die afkomstig is van een consument die een voorgaande bestelling niet of gedeeltelijk niet heeft betaald, of voor wie een betalingsgeschil nog in behandeling is.

6.4: Betalingscontrole
 QUADACCESSOIRES.BE controleert alle bestellingen die op zijn site zijn bevestigd. Deze controles zijn bedoeld QUADACCESSOIRES.BE te beschermen tegen abusievelijke praktijken van fraudeurs. Onze diensten kunnen u verzoeken om alle benodigde documenten te verstrekken voor het vrijgeven van uw bestelling: bewijzen van verblijfplaats of van afschrijvingen op uw naam, of een bewijs van verblijfplaats op naam van de persoon wiens adres wordt aangegeven als leveradres, enz...

 

7.Aanmelding

 

De klant die een aankoop heeft gedaan op QUADACCESSOIRES.BE. kan een wachtwoord kiezen zodat de klant bij latere bestellingen niet opnieuw de voor de bestelling benodigde formulieren hoeft in te vullen. De klant die al staat ingeschreven, wordt op de site herkend als klant van QUADACCESSOIRES.BE. Het wachtwoord van de klant van QUADACCESSOIRES.BE is strikt vertrouwelijk en persoonlijk. Dit wachtwoord mag in geen enkel geval worden verspreid of aan iemand worden doorgegeven. Mocht de klant van QUADACCESSOIRES.BE zijn wachtwoord hebben verloren of zijn vergeten, dan dient de klant de beheerder van de site QUADACCESSOIRES.BE zo spoedig mogelijk hierover te informeren via het adres sales@quadaccessoires.be. De klant zal dan binnen 48 uur een nieuw wachtwoord ontvangen dat van rechtswege het oude wachtwoord zal vervangen. Teneinde de identificatie van de klant te vergemakkelijken door tegelijkertijd het e-mailadres en wachtwoord aan te bieden, machtigt de klant QUADACCESSOIRES.BE uitdrukkelijk om op de harde schijf van de klant een bestand te plaatsen genaamd "cookie" met als enig doel het vergemakkelijken van voornoemde identificatie.

 

8.Aansprakelijkheid

 

De onderneming QUADACCESSOIRES.BE heeft enkel een inspanningsverplichting met betrekking tot alle toegangsetappes van de site, het invullen van formulieren, het bestellen, de levering van de artikelen of enige andere dienst. Derhalve is QUADACCESSOIRES.BE in geen geval aansprakelijk voor enig ongemak of schade als gevolg van het gebruik van het Internet en die geheel buiten de handelingen en de voorzorgsmaatregelen vallen die worden genomen door QUADACCESSOIRES.BE. In het bijzonder met betrekking tot enige verstoring in de dienstverlening, binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen kan QUADACCESSOIRES.BE in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Op dezelfde wijze vrijwaart ieder feit dat als overmacht is aangemerkt krachtens de jurisprudentie van de Franse Hoge Raad (Cour de Cassation), QUADACCESSOIRES.BE van iedere aansprakelijkheid. De klanten kunnen aanspraak maken op de garantiebepalingen van de merken die op de site gepresenteerd worden.

 

9.Intellectueel eigendom

 

Alle elementen van de site QUADACCESSOIRES.BE, zowel de visuele als de geluidselementen, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, van de merken of van patenten. Zij zijn het exclusieve eigendom van QUADACCESSOIRES.BE. Iedere hypertekstlink die naar de site QUADACCESSOIRES.BE doorverbindt, met name door middel van framingtechniek, deep-linking, in-line linking of iedere andere vorm van deeplinktechniek is in alle gevallen ten strengste verboden. In alle gevallen dient iedere link, zelfs stilzwijgend toegestaan, te worden verwijderd op eenvoudig verzoek van QUADACCESSOIRES.BE.