1. Het verzamelen van persoonsgegevens

Het creëren van uw account en het plaatsen van uw bestellingen op de site www.quadaccessoires.be (hierna te noemen site) heeft tot gevolg dat Gravitex Ltd. gegevens van persoonlijke aard van u ontvangt. De firma die verantwoordelijk is voor het verzamelen van deze gegevens is Gravitex Ltd., nr. 650097 waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te UNIT 3D NORTH POINT HOUSE NORTH POINT BUSINESS PARK NEW MALLOW ROAD CORK, T23 AT2P IRELAND (hierna te noemen: QUADACCESSOIRES.BE). De term "gegevens van persoonlijke aard" verwijst naar alle gegevens die het mogelijk maken een individu te identificeren, waarbij het met name gaat om uw naam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, postadres of alle andere persoonlijke informatie die u aan QUADACCESSOIRES.BE doorgeeft. Teneinde fraude zoals hieronder vermeld (punten 2 en 3), tegen te gaan, kan QUADACCESSOIRES.BE eveneens de informatie betreffende de op zijn site afgehandelde transacties bewaren, waaronder een deel van de afgekorte nummers van de creditcards die gebruikt worden om voornoemde transacties te voltooien, alsmede hun geldigheidsdatum.

 

2. Doel van de gegevensverzameling

De gegevens van persoonlijke aard worden verzameld om te kunnen voldoen aan één of meerdere van onderstaande doeleinden:
(I) Beheer van uw bestellingen op de website,
(II) Uitwerken van commerciële statistieken, het verrichten van markt- en gedragsonderzoek,
(III) Samenstelling en beheer van prospectbestanden, hetgeen met name de technische handelingen zoals normalisatie, verrijking en duplicatie omvat,
(IV )Verrichten van handelingen met betrekking tot het klantbeheer,
(V) Selecteren van een clientèle voor prospect- en promotiedoeleinden,
(VI) Het versturen van verzoeken en promotionele berichten met aanbiedingen uit naam van QUADACCESSOIRES.BE na toestemming klant. U kunt u op ieder gewenst moment uitschrijven voor deze aanbiedingen door op de daarvoor bestemde link te klikken onderaan de desbetreffende e-mailberichten.
(VII) Respecteren van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
(VIII) Bestrijden van fraude volgens de voorwaarden vastgesteld bij onderstaand punt 3.

 

3. Fraudebestrijding

Ten behoeve van de fraudebestrijding verifieert QUADACCESSOIRES.BE alle bestellingen die geplaatst zijn op de website. Indien uw bestelling op de controlelijst wordt geplaatst, kunnen wij:
(I) Een identiteitsbewijs opvragen, zelfs nadat de bestelling is betaald, indien er sprake is van een automatische melding die wordt gegenereerd naar aanleiding van de opgegeven informatie in uw bestelling
(II) Uw bestelling tegenhouden indien eerder fraude is gepleegd met uw klantaccount.

 

4. Gebruikers van de verzamelde gegevens

QUADACCESSOIRES.BE voert een beleid waarbij de gegevens van klanten niet aan derden worden doorgegeven voor commerciële doeleinden. Alleen onze firma en derde bedrijven die contractueel aan ons gebonden zijn voor het verwerken van uw bestelling, hebben toegang tot de informatie die u aan ons doorgeeft. De personen die binnen QUADACCESSOIRES.BE toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn, binnen de grenzen van hun respectievelijke taken zoals, de commerciële afdeling, de administratieve afdeling, de technische afdeling en de afdelingen belast met controles (accountants, afdeling belast met interne controleprocedures, enz....). Uw gegevens van persoonlijke aard kunnen ook worden doorgegeven aan overheidsinstanties - uitsluitend teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen - uitvoerders van de rechtsbedeling, ministeriële ambtenaren et de instellingen belast met het innen van vorderingen.

 

5. Bewaartermijn van de gegevens van persoonlijke aard

De verzamelde gegevens worden bewaard, gerekend vanaf de laatste transactie die je op de site hebt gedaan of de laatste update van je klantaccount, met uitzondering van ingekorte nummers van bankkaarten en hun geldigheidsdata. Deze gegevens worden gedurende een periode van 13 maanden bewaard en gebruikt in het kader van fraudebestrijding en de Premium Service. 
Alleen wanneer je het hokje “Onthouden” bij betaling met creditcard aanvinkt, geef je QUADACCESSOIRES.BE toestemming je bankgegevens te registreren om de betaling van toekomstige bestellingen te vereenvoudigen. De bankgegevens worden gedurende een periode van 13 maanden bewaard, gerekend vanaf de laatste transactie die je op de site hebt gedaan of de laatste update van je klantaccount. Het cryptogram CVX wordt na de transactie systematisch en in zijn geheel vernietigd.

 

6. Beveiliging

Wij raden u aan om alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om uw gegevens van persoonlijke aard te beschermen, met name om te voorkomen dat deze worden gewijzigd, beschadigd of dat niet-geautoriseerde derden toegang verkrijgen tot deze gegevens.

 

7. Cookies

Om u beter van dienst te kunnen zijn, tellen wij het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken, de activiteiten van de bezoekers op de site en hoe vaak zij terugkomen. Voor dit doel gebruiken wij "cookies". Een cookie stelt ons niet in staat om uw identiteit vast te stellen. Over het algemeen registreert het informatie met betrekking tot het surfen van uw computer op onze site (de pagina's die u heeft bekeken, de datum en de tijd van het bezoek, enz.) die wij kunnen lezen bij uw volgende bezoeken.
De door de cookies verzamelde gegevens zijn uitsluitend en alleen bestemd voor intern gebruik en worden nooit aan derden doorgegeven. Het gebruik van cookies (eigen of van derden) is niet noodzakelijk voor een goede werking van de website en noodzaakt uw toestemming. U kunt steeds het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Hiervoor verwijzen we u door naar de help-pagina van uw browser.
Sommige cookies, genaamd "reclamecookies", stellen ons in staat om uw surfgedrag te volgen en om de bekeken producten op te slaan, om u vervolgens binnen een termijn van 90 dagen reclamebanners te tonen die al dan niet in verband staan met uw vorige bezoek. Deze cookies zijn gebonden aan uw internetprofiel (maar u kunt hiermee niet worden geïdentificeerd). Indien u deze "reclamecookies" niet of niet meer wenst te ontvangen, klikt u op de onderstaande link:

Uitschakelen reclamecookies op mijn internetprofiel

 

8. Toestemming

Indien u ervoor kiest om uw gegevens van persoonlijke aard in te voeren op de site, geeft u hiermee uitdrukkelijk toestemming op het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen in onderhavige overeenkomst en de van krachtzijnde wetgeving. U heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.